Na czym polega Supporter Relations?

  Wszystkie organizacje pozarządowe ze względu na charakter swojej działalności nie generują w przeciwieństwie do przedsiębiorstw żadnych zysków, nie są też utrzymywane, podobnie jak administracja publiczna ze środków państwa, dlatego istotą działania tych organizacji jest pozyskiwanie kapitału, które umożliwiają prowadzenie działalności takiej organizacji zgodnie ze statutem.

  Trudności związane z pozyskiwaniem kapitału

  Każde przedsiębiorstwo, którego nadrzędnym celem jest wzrost wartości i generowanie przychodów ma bardzo dużo możliwości finansowania swoich potrzeb rynkowych. Oprócz kredytów bankowych przedsiębiorstwo ma możliwość korzystania z leasingu, factoring, emitowania akcji, lub w niektórych przypadkach obligacji. Właśnie wypuszczanie swoich akcji na rynek celem pozyskania finansowania jest swojego rodzaju obietnicą złożoną inwestorom, iż firma będzie wzrastać w swojej wartości. Inwestorzy, kupując akcje danej firmy, muszą darzyć ją zaufaniem. Podobne zaufanie niezbędne jest w przypadku pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe. Obecnie w Polsce istnieją setki organizacji pozarządowych, a każda z nich potrzebuje środków finansowych. osoby zarządzające taką organizacją stoi przed ogromnym wyzwaniem polegającym na tym, by przekonać ludzi, że to właśnie ta organizacja pozarządowa najbardziej potrzebuje ich pieniędzy. W jaki sposób zyskać zaufanie ludzi i otrzymywać wpłaty na organizację pozarządową?

  Relacje Inwestorskie

  Relacje inwestorskie mogą być uznane za pewną dziedzinę public relations, którą stosuje się w ramach rozmów biznesowych ze swoimi partnerami. Jest to koncepcja, która spełnia swoje założenia w świecie biznesu, dlatego tę metodologię zdecydowano się przekształcić w SR – Relacje z osobami wspierającymi, które są niejako motorem napędowym działalności instytucji pozarządowych. Przekształcona koncepcja zastępuje partnerów biznesowych osobami, które mają potencjał do wsparcia finansowego organizacji pozarządowej.

  Jakie elementy są niezbędne do sukcesywnego stosowanie Supporter Relations ?

  Osoby prywatne, firmy, jak i inne podmioty zdecydują się wesprzeć organizację pozarządową dopiero w momencie, gdy ona zyskać ich zaufanie. Zaufanie w relacjach z osobami wspierającymi jest fundamentalną kwestią. W tym celu organizacja pozarządowa musi działać w zgodzie z wszelkimi wartościami etycznymi. Od działalności takiego podmiotu wymaga się bezwzględnej transparentności działań, przepływu środków pieniężnych, oraz głównym celem samej organizacji. Bardzo ważne jest, by wszyscy mieli dokładną wiedzę na temat tego, jaki jest status działalności, w jaki sposób organizacja chce sprawić, by świat stał się lepszy. Od tego w głównej mierze zależy to, czy potencjalny darczyńca zechce wesprzeć tą organizację, czy inną, która ma atrakcyjniejszy dla niego cel. Wiele instytucji pozarządowych zajmują się bardzo ważnymi kwestiami, takimi jak kontrola współpracy i wymiana kulturowa pomiędzy organizacjami pozarządowymi na całym świecie. Jednak to właśnie od specjalistów public relations zależy, w jaki sposób ten cel zostanie sprzedany zgodnie z prawdą tak, by był równie atrakcyjny, jak na przykład ratowania porzuconych zwierząt.

  Dodaj komentarz