Studia Podyplomowe jako wsparcie kształcenia studentów zamiast produktu edukacyjnego o wątpliwej jakości

W obecnych czasach jesteśmy świadkami bardzo szerokiej oferty wszystkich uczelni wyższych dotyczącej studiów podyplomowych. Jest to forma kształcenia ustawicznego skierowana w głównej mierze do osób dorosłych, będących aktywnymi członkami rynku pracy, chcących poszerzać swoją wiedzę lub zwiększać kompetencję. Czy studia podyplomowe faktycznie prowadzą do zyskania nowych umiejętności, czy jest to jednak tylko pusty papierek?

Dlaczego studenci decydują na rozpoczęcie studiów podyplomowych

Osoby uzyskujące dyplom uczelni wyższej rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową. Dynamiczny rozwój oraz transformacje wielu branż sprawia, iż od pracowników często wymaga się zdobycia lub pogłębienia dodatkowych umiejętności o kompetencji, które zwiększą ich wartość dla firmy. Inne osoby po latach decydują się na zmianę profilu zawodowego, co jest również możliwe poprzez zdobycie kompetencji pozwalających na rozpoczęcie pracy w zupełnie innej branży. Obie te grupy jednak decydują się uczestniczyć w studiach podyplomowych ze względu na zarówno wiedzę, jak i skuteczne narzędzia, które ułatwią i przyśpieszą rozwój zawodowy i osiągnięcie założonych z tym obszarze celów. By jednak studia były atrakcyjne dla kandydata, w profilu i opisie kierunku koniecznie muszą znaleźć się informacje, dzięki którym student nabierze pewności, iż po tym kierunku jego potrzeby zostaną spełnione.

Jak wyglądałyby studia podyplomowe w idealnym świecie

Każde poprawnie skonstruowane studia podyplomowe powinny służyć pogłębianiu wiedzy, która jest powszechnie znana lub nauczana na poprzednich stopniach edukacji. Wszelkie informacje powinny być z życia wzięte i poparte doświadczeniami, które studenci będą w stanie wykorzystać w praktyce. Obszary zdobywanej wiedzy muszą być brane w wątpliwość i konfrontowane z rzeczywistymi i życiowymi warunkami. Od samych kandydatów należałoby też wymagać swoistego rodzaju aktywności, która w dużym stopniu angażuje ich w zdobywaną wiedzę oraz pozwoli im poznać skuteczne narzędzia zwiększające kompetencje w danej dziedzinie.

Czy wszystkie studia podyplomowe wnoszą faktyczną wartość dodaną dla uczestnika?

Studia podyplomowe oferują bardzo szeroką gamę specjalizacji i profilów kształcenia, co jest wielką zaletą, gdyż potencjalny kandydat ma bardzo duże pole do wyboru w kwestii tego, jakie kompetencje przydadzą mu się najbardziej. Jednak wśród wielu atrakcyjnych, wartościowych i faktycznie przydatnych specjalizacji, możemy również zauważyć wzrost kierunków, które nijak mają się do dalszego pogłębiania wiedzy osoby już aktywnej zawodowo i posiadającej wykształcenie oraz bogate praktyczne doświadczenie. Odpowiednim przykładem takiego kierunku jest szeroko promowana specjalizacja studiów podyplomowych o nazwie „Public Relations”. Jest to kierunek tak szeroki, tak wielowymiarowy i tak różnie interpretowany, iż ciężko jest w ramach studiów podyplomowych przekazać konkretną wiedzę, narzędzia oraz umiejętności, które jednocześnie nie będą pustymi formułkami oraz podręcznikową wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *